Üzleti és mesterséges intelligencia megoldások

K+F

  • Xdroid Kft.
  • Üzleti és mesterséges intelligencia megoldások

Online Selling Point Prediction Research

Az Xdroid nagy hangsúlyt fektet az innovációra és a kutatási-fejlesztési tevékenységre. Cégünk alapítói a világ élvonalába tartozó kutatók, professzorok valamint üzletemberek, akik biztosítják a cég piaci igény alapú kutatási irányait és fejlődését. Ph.D. végzettségű szakembereinkkel, kutatócsapatunkkal partnereink számára is kínálunk kutatási szolgáltatásokat.

  • Mesterséges intelligencia
  • Gépi tanulás
  • Hang és beszédtechnológia
  • Adat és szövegbányászat
  • Prediktív analitika

A projekt fő célkitűzése egy olyan újszerű, nyelvfüggetlen technológián alapuló prototípus kidolgozása, mely ügyfélszolgálati telefonbeszélgetések alatt valós időben kijelzi az ügyintéző számára a megfelelő értékesítési pillanatot. Az értékesítési pillanat azonnali jelzése az ügyintéző képernyőjén egy olyan eszköz, amely nagymértékben segíti a cég termékeinek vagy szolgáltatásainak az ügyfelekkel történő megismertetését. Hozzájárul új ügyfelek megszerzéséhez és a meglévők megtartásához, vagyis növeli az üzleti sikerességet.

A piaci vállalkozások alapvető érdeke, hogy újabb ügyfeleket nyerjenek meg maguknak, meglévő ügyfeleiket pedig megtartsák. Az ügyfélszerzés, illetve az ügyfelekkel való kapcsolattartás bevett formája a telefonos megkeresés és ügyintézés. A telefonbeszélgetéseket a legtöbb cég rögzíti, ezért lehetőség van ezek elemzésére, és az eredmények felhasználásával az ilyen jellegű tevékenységek hatékonyságának növelésére. Elemzéskor a beszélgetésekhez hozzárendelünk egy sikerességi mutatót, mely azt jelzi, hogy az ügyfelet sikerült-e megnyerni. Ha sok telefonbeszélgetés–sikerességi mutató pár áll rendelkezésünkre, akkor fel lehet térképezni, hogy a párbeszédek egyes tulajdonságai, a benne kifejeződő emberi érzelmek, érzelmi jellemzők, illetve mindezek időbeli változásai hogyan függnek össze a sikerességi mutatóval. Amennyiben sikerül tendenciákat, összefüggéseket találni, ezek felhasználásával jóslásokat lehet adni már a folyamatban lévő beszélgetések sikerességi mutatóira vonatkozóan is. Az online működés során az előrejelző jelzi az ügyintézőnek az optimális értékesítési pillanatot.

Jelen projekt célja tehát egy olyan rendszer kifejlesztése, melynek tanulási inputját telefonbeszélgetések alkotják, outputja pedig egy valós idejű értékesítési pillanat-előrejelző motor. A folyamatosan mért jellemzők értékeit felhasználva megjósolja az értékesítési ajánlat elhangzására a legmegfelelőbb pillanatot. Az motor előrejelzésének felhasználásával nő a sikeres akciók száma, az ügyfélszerzés- és megtartás hatékonyabbá válik.

A projekt fő célkitűzésének megvalósításához alkalmazott kutatási és fejlesztési tevékenységek végzése szükséges. Ez főként az online beszédfeldolgozás nehézségeinek vizsgálatát, innovatív megoldások definiálását és kifejlesztését, újszerű gépi tanulási eljárások adaptálását, és mindezek rendszerbe integrálását jelentik.

Tudományos szempontból az online értékesítési pillanat-előrejelzés túlmutat a hagyományos gépi tanulási technikákon. A hagyományos módszer esetén ugyanis az elemzendő anyag egésze rendelkezésre áll, online elemzés esetén viszont az anyag az elemzés közben jön létre, mérete az elemzés során folyamatosan növekszik. A projektben javasolt rendszer olyan tudományos és technológiai újdonságokat tartalmaz, hogy a pályázó korábbi projektjeiben kifejlesztett résztechnológiák felhasználása mellett a rendszer főbb alkotóelemeit a jelen projekt keretében kell kifejleszteni.

A projekt zárását követően a kifejlesztett prototípus több különböző alkalmazására is lehetőség nyílik, mivel a technológia nyelv- és doménfüggetlen. Nyelvfüggetlensége lehetővé teszi a más nyelvekre történő felhasználását és ezzel együtt a nemzetközi porondra való fellépést is. A doménfüggetlenség azt jelenti, hogy a technológia nem csupán a demóalkalmazás témakörében alkalmazható, hanem az attól eltérő témájú telefonos ügyintézés során.

Alkalmazása elképzelhető akár személyes ügyintézéskor is, ha az ügyfél és az ügyintéző mikrofonos környezetben kommunikál egymással. Az általánosan működő rendszer célunk szerint bármely olyan problémára specializálható, amelyhez kapcsolódóan rendelkezésre áll egy megfelelő tanuló adatbázis (sikeres és sikertelen beszélgetések).

A javasolt technológia hatékonyan tud támogatni bármilyen ügyfélkezelő rendszert, és növelni tudja annak működési sikerességét függetlenül alkalmazásának területétől és az alkalmazott nyelvtől. Ezáltal a technológia a nemzetközi piacon széleskörűen felhasználható.