Üzleti és mesterséges intelligencia megoldások

Széchenyi 2020

Magyar, call centerek számára készült hangbányászati rendszer nemzetköziesítése intonált kifejezések azonosítására alkalmas technológia kifejlesztésével

Magyar, call centerek számára készült hangbányászati rendszer nemzetköziesítése intonált kifejezések azonosítására alkalmas technológia kifejlesztésével

607.466.160 Ft

75,51%

Megtekintés


Felhő alapú valós idejű, automatikus beszédkommunikáció támogató rendszer - nemzetközi ügyfélszolgálatok számára

Felhő alapú valós idejű, automatikus beszédkommunikáció támogató rendszer - nemzetközi ügyfélszolgálatok számára

102.230.500 Ft

57 %

Megtekintés


Online Selling Point Prediction Research

Online értékesítési pont előrejelző rendszer – OSPP

A projektet az Európai Unió 90.172.750 forinttal támogatja.

A projekt fő célkitűzése egy olyan újszerű, nyelvfüggetlen technológián alapuló prototípus kidolgozása, mely ügyfélszolgálati telefonbeszélgetések alatt valós időben kijelzi az ügyintéző számára a megfelelő értékesítési pillanatot. Az értékesítési pillanat azonnali jelzése az ügyintéző képernyőjén egy olyan eszköz, amely nagymértékben segíti a cég termékeinek vagy szolgáltatásainak az ügyfelekkel történő megismertetését. Hozzájárul új ügyfelek megszerzéséhez és a meglévők megtartásához, vagyis növeli az üzleti sikerességet.

A piaci vállalkozások alapvető érdeke, hogy újabb ügyfeleket nyerjenek meg maguknak, meglévő ügyfeleiket pedig megtartsák. Az ügyfélszerzés, illetve az ügyfelekkel való kapcsolattartás bevett formája a telefonos megkeresés és ügyintézés. A telefonbeszélgetéseket a legtöbb cég rögzíti, ezért lehetőség van ezek elemzésére, és az eredmények felhasználásával az ilyen jellegű tevékenységek hatékonyságának növelésére. Elemzéskor a beszélgetésekhez hozzárendelünk egy sikerességi mutatót, mely azt jelzi, hogy az ügyfelet sikerült-e megnyerni. Ha sok telefonbeszélgetés–sikerességi mutató pár áll rendelkezésünkre, akkor fel lehet térképezni, hogy a párbeszédek egyes tulajdonságai, a benne kifejeződő emberi érzelmek, érzelmi jellemzők, illetve mindezek időbeli változásai hogyan függnek össze a sikerességi mutatóval. Amennyiben sikerül tendenciákat, összefüggéseket találni, ezek felhasználásával jóslásokat lehet adni már a folyamatban lévő beszélgetések sikerességi mutatóira vonatkozóan is. Az online működés során az előrejelző jelzi az ügyintézőnek az optimális értékesítési pillanatot.

Jelen projekt célja tehát egy olyan rendszer kifejlesztése, melynek tanulási inputját telefonbeszélgetések alkotják, outputja pedig egy valós idejű értékesítési pillanat-előrejelző motor. A folyamatosan mért jellemzők értékeit felhasználva megjósolja az értékesítési ajánlat elhangzására a legmegfelelőbb pillanatot. Az motor előrejelzésének felhasználásával nő a sikeres akciók száma, az ügyfélszerzés- és megtartás hatékonyabbá válik.

A projekt fő célkitűzésének megvalósításához alkalmazott kutatási és fejlesztési tevékenységek végzése szükséges. Ez főként az online beszédfeldolgozás nehézségeinek vizsgálatát, innovatív megoldások definiálását és kifejlesztését, újszerű gépi tanulási eljárások adaptálását, és mindezek rendszerbe integrálását jelentik.

Tudományos szempontból az online értékesítési pillanat-előrejelzés túlmutat a hagyományos gépi tanulási technikákon. A hagyományos módszer esetén ugyanis az elemzendő anyag egésze rendelkezésre áll, online elemzés esetén viszont az anyag az elemzés közben jön létre, mérete az elemzés során folyamatosan növekszik. A projektben javasolt rendszer olyan tudományos és technológiai újdonságokat tartalmaz, hogy a pályázó korábbi projektjeiben kifejlesztett résztechnológiák felhasználása mellett a rendszer főbb alkotóelemeit a jelen projekt keretében kell kifejleszteni.

A projekt zárását követően a kifejlesztett prototípus több különböző alkalmazására is lehetőség nyílik, mivel a technológia nyelv- és doménfüggetlen. Nyelvfüggetlensége lehetővé teszi a más nyelvekre történő felhasználását és ezzel együtt a nemzetközi porondra való fellépést is. A doménfüggetlenség azt jelenti, hogy a technológia nem csupán a demóalkalmazás témakörében alkalmazható, hanem az attól eltérő témájú telefonos ügyintézés során. Alkalmazása elképzelhető akár személyes ügyintézéskor is, ha az ügyfél és az ügyintéző mikrofonos környezetben kommunikál egymással. Az általánosan működő rendszer célunk szerint bármely olyan problémára specializálható, amelyhez kapcsolódóan rendelkezésre áll egy megfelelő tanuló adatbázis (sikeres és sikertelen beszélgetések).

A javasolt technológia hatékonyan tud támogatni bármilyen ügyfélkezelő rendszert, és növelni tudja annak működési sikerességét függetlenül alkalmazásának területétől és az alkalmazott nyelvtől. Ezáltal a technológia a nemzetközi piacon széleskörűen felhasználható.

Xdroid Kft.

1031 Budapest, Nánási út 5-7. D. ép. fszt. 2.

6722 Szeged, Mérey u. 10. fszt. 1.

MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.

1539 Budapest, Postafiók 684.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.


Új iroda Szegeden

Xdroid Kft. saját tulajdonú iroda beruházás - Szeged, Mérey utca 10.

A projektet az Európai Unió 10.000.000 forinttal támogatja.

Vállalkozásunk uniós segítséggel bővíti fejlesztőbázisát. Összhangban a hazai és a nemzetközi terveinkkel, a mesterséges intelligencia és prediktív analitika terén számos innovatív ötlettel bíró csapatunk létszáma tovább nőhet. A fejlesztést az Európai Unió 10.000.000 forinttal támogatja.

A mesterséges intelligencia, illetve prediktív analitika terén kimagasló teljesítményt nyújtó szegedi fejlesztő gárdánkkal az elmúlt 3 évben több mint ötszörösére növeltünk az árbevételünket. A 2013-as évre vetített tervek szerint ez az árbevétel meghaladhatja az 500.000.000 forintot is. Kinőttük régi telephelyünket is, hiszen idén az uniós pályázatnak köszönhetően másfélszeresére, a korábbi 8 főről 12 főre bővülhet a csapatunk. A bővítést a folyamatban lévő hazai vonatkozású fejlesztések, valamint nemzetközi megkeresések indokolják. A célunk olyan üzleti alkalmazások fejlesztése - a gépi tanulás és a mesterséges intelligencia segítségével -, amelyek a hazain kívül a nemzetközi piacokon is megállják a helyüket.

A telephelybővítésnek köszönhetően egy sokkal kényelmesebb, a kutatás-fejlesztési projektek számára kiváló körülményeket biztosító helyen folytathatjuk tevékenységüket. Itt professzionális környezetben tudjuk bemutatni a fejlesztések eredményét minden potenciális partner számára, mert a legmodernebb technikával felszerelt bemutatóterem is rendelkezésre áll majd. A saját szempontok alapján kialakított új iroda a fejlesztők számára tökéletes környezetet teremt, amely biztosítja valamennyi, az alkotáshoz és az elmélyült kutatási munkához szükséges nyugodt közeget.

A projekt 2012 végén indult Szegeden, 2013 nyarán felújításra került az új iroda. A telephelybővítés teljes költségvetése összesen 37 millió forint, amelyből 27 millió forint az önrész. A GOP-2.1.1-11/M-2012-6374 azonosító szám alatt futó beruházást az Új Széchenyi Terv keretében az Európai Unió 10.000.000 forinttal támogatja.

Xdroid Kft.

1031 Budapest, Nánási út 5-7. D. ép. fszt. 2.

6722 Szeged, Mérey u. 10. fszt. 1.

MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.

1539 Budapest, Postafiók 684.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.